Structuur

Bij kinderen die uit de thuissituatie worden weggehaald ontbreekt in vele gevallen de structuur. Structuur is van belang voor de rust die een kind nodig heeft. Een kind krijgt door structuur aan te brengen een overzicht van wat er gaat gebeuren gedurende dag. Door een duidelijke structuur is het ook mogelijk een vertrouwensband op te bouwen.