Respect

Wij gaan op respectvolle wijze om met de jongeren die bij ons geplaatst worden. Dat betekent dat wij hun achtergrond en hun netwerk respecteren. Wij zullen altijd op zoek zijn naar mogelijkheden om onder andere ouders een rol te geven in hun leven en in de opvoedingstaak. Belangrijk voor ons dat er wederzijds respect is.