Empowerment

Empowerment is voor ons het helpen vinden van eigen kracht, sterke punten en capaciteiten van de jongeren die bij ons wonen. Dit doen wij door juist in de kleine dingen te ondersteunen en te coachen waardoor de jongeren gaan inzien dat zij tot veel meer in staat zijn dan ze zelf vaak denken.