Visie

Wordt een kind om wat voor reden uit huis geplaatst, dan vinden wij het terecht moeten komen in een kleinschalige georganiseerde thuissituatie. Het verleden heeft aangetoond dat kinderen die werden geplaatst in grote instellingen minder af waren.

Wat wij willen bereiken is een goede vertrouwensband opbouwen met een kind. Een vertrouwensband kan alleen worden bereikt door goede communicatie en voldoende aandacht. Weten wat er in het leven van een kind speelt. In onze ogen sluit het concept van een gezinshuis hier volledig op aan. Hoe groter een groep hoe beperkter de mogelijkheden zijn om optimaal individuele aandacht te geven. Een kind moet het gevoel hebben te worden gewaardeerd, serieus genomen te worden en zich gesteund voelen daar waar het nodig is.