Veiligheid

Een gezinshuis moet een huis zijn waar kinderen zo goed als dat mogelijk is thuis voelen. Je niet thuis- of veilig voelen blokkeert een kind in zijn of haar ontwikkeling. Een tijdelijke veilige haven kan alleen gerealiseerd worden als een duidelijke structuur wordt geboden en deze ook consequent wordt nageleefd. Een duidelijk structuur geeft rust en vertrouwen. Bepaalde activiteiten zullen op vaste tijden plaatsvinden. Een goede vertrouwensband opbouwen met kinderen wordt ook alleen gerealiseerd als een kind steeds in contact komt met dezelfde mensen in de thuissituatie.