Structuur

Een kind heeft baat bij duidelijkheid en structuur. Duidelijk aangeven hoe een dag gaat verlopen en wat er van hem of haar wordt verwacht. Afspraken zijn erom nageleefd te worden. Zowel door ons als door de kinderen.