Persoonlijke aandacht

Persoonlijk aandacht is een ander belangrijk speerpunt. Het opbouwen van een vertrouwensband door een goede communicatie. Het kind het gevoel geven dat hij of zij met problemen bij jou kan komen. Wat voor rol speelt het verleden in het leven van een kinden en hoe kunnen wij hem of haar daarbij helpen. Ook zal er veel aandacht zijn voor de aanwezigheid op school. Is het kind instaat om vriendjes te maken en wat voor effect heeft de huidige situatie op de leerprestaties. Wat wij niet alleen belangrijk maar ook leuk vinden is een kind stimuleren nieuwe dingen te doen of zich te verbeteren in de activiteiten die hij of zij al onderneemt.