Missie

Door onze werkzaamheden komen wij soms in schreinende thuissituaties. Dit zijn situaties waar zowel sprake is van lichamelijke, pedagogische en emotionele verwaarlozing. Deze kinderen hebben vaak te maken met een onveilige thuissituatie, onderlinge spanningen en ruzies tussen de ouders. Het kind kan ook te maken hebben met een hechtingsproblemathiek, wat weer een gevoel van onveiligheid te weeg kan brengen.