Intrinsieke motivatie

De passie van Carolien is werken met kinderen. Dit heeft geleid tot een baan in de kinderopvang. Gedurende deze periode van 10 jaar is er steeds meer interesse gekomen om te werken met kinderen met een gedragsproblematiek. Echter binnen de kinderopvang was er niet echt de mogelijkheid om deze kinderen de aandacht en begeleiding te geven ze die nodig hadden. Gevolg Carolien is zelfstandig ondernemer geworden die zich gespecialiseerd heeft in het begeleiden van kinderen met een gedragsproblemathiek. Het werken met deze doelgroep doet Carolien nu al 10 jaar en met veel plezier. Dit uit zich in het feit dat Carolien in juni 2012 een begeleidingscentrum heeft geopend aan de grunostraat 13 te Groningen.

De motivatie om met kinderen te werken was bij Roderick niet van nature aanwezig maar is door enthousiasme van Carolien ontstaan. Door de opleiding Informatica aan de Hanzehogeschool heb ik eerst gewerkt voor verschillende ICT-bedrijven. Roderick is langzaam maar zeker steeds meer gaan werken voor Carolien en heeft de ICT-wereld daardoor vaarwel gezegd. De werkzaamheden zijn het vervoeren van cliënten van en naar het begeleidingscentrum. Door mijn sportieve achtergrond maak kinderen bewust van bewegen en gezonde voeding.

Door ons werk komen vaak bij de cliënten thuis en zijn we getuige van de schrijnende situatie die er in sommige gevallen heerst. Kinderen die op vele gebieden te kort komen. Gedacht kan worden aan aandacht, voeding, begeleiden op het gebied van huiswerk, hygiene, etc. Soms blijkt een van de ouders een verslaving te hebben, gedacht kan worden aan drugs of alcohol. Om de kinderen tijdelijk te laten ontsnappen aan hun situatie bleven ze logeren. Echter wij willen meer bieden vandaar het idee van het starten van een gezinshuis.